Vloeren
Vensters
Atelier
Gereedschap

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Heditex B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Heditex B.V. verstrekt door middel van deze website puur informatie over producten en diensten die door Heditex B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Heditex B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Heditex B.V. opgenomen informatie en prijzen.

De gebruikte kleuren zijn slechts indicatiekleuren en kunnen door computerinstellingen per computer verschillen.

Hoewel Heditex B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Heditex B.V. niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.Verwijzingen naar sites die niet door Heditex B.V. worden onderhouden zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel Heditex B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Heditex B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Heditex B.V.

Arij Koplaan 18
3132 AA Vlaardingen
T 010 445 11 00
F 010 434 42 36
E verkoop@heditex.com